Daily Prompt | Bookwurms

Vandaag vond ik in mijn WordPress Reader het volgende artikel van de Daily Prompt met de volgende schrijfopdracht:

Grab the nearest book. Open it and go to the tenth word. Do a Google Image Search of the word. Write about what the image brings to mind.

Today I found the above Daily Prompt challenge and the word I found was  the Dutch word ‘toen’ which means as much as then, and then is a history-ish then.

 

Bookwurm

Hierboven de plaatjes die ik vond, zoals je ziet is het meeste afkomstig uit de late 20ste eeuw of de late 19de/ vroeg  eeuw. De foto die mij het meeste aansprak omdat het mooi past bij het boek waaruit ‘toen’ komt: Koningrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw  van Auke van der Woud. Het boek gaat over de steden in Nederland in de late 19de eeuw en hoe zij het armoede probleem aanpakten/zagen en hoe zij de achterbuurten wilden aanpakken. Ook wordt er veel aandacht aan beeldvorming besteed: wat was de gangbare gedachte over armoede en wat waren de gangbare maatregelen om armoede te bestrijden? Vervolgens wordt deze beeldvorming gevolgd tot de vroeg 20ste eeuw, ongeveer WOI. Daarnaast zijn er mooie platen aan toegevoegd door verschillende fotografen die de achterbuurten destijds fotografeerden, zoals je hieronder kunt zien.

Above the images I found on my Google search, as you can see most of it can be dated in the latter part of the 20th century and a few can be dated in the later part of the 19th and early part of the 20th century. One of those images I found appropriate and apt for the book where ‘toen’ was printed: Kingdom of slums. Poverty and dirt in the nineteenth century by Auke van der Woud. Van der Woud describes poverty in the cities of The Netherlands in the 19th century and how these cities wanted to tackle the poverty problem. He also describes image forming of the contemporaries about poverty and what the solution should be according to them. This image forming is traced through the greater part of the 19th century until WWI. The book also contains beautiful pictures taken at the time in the slums, as shown below.

PicMonkey Collage (4)

De foto die mij het meeste aansprak binnen mijn kleine Google sessie is hier beneden te zien past bij de foto’s hierboven en het past bij de gedachtengang die ik aan het ontwikkelen ben sinds ik dit boek heb gelezen. Mijns inziens lijken de huidige economische ontwikkelingen erg op die van de 19de eeuw: mensen die lui zijn en van de bedeling of uitkering leven worden vaak toch wel gezien als lui, zeker wanneer zij kunnen werken maar het niet doen. Er werden destijds twee groepen armen onderscheiden: de armen die er niks aan konden doen, weduwen, alleenstaande moeders, invaliden en bejaarden; en de luie armen, de armen die dus lui waren en alleen hun hand ophielden. Dat de laatste groep armen soms net zo in het ongeluk konden raken als de eerste groep, werd geen rekening gehouden. Armen werden niet geholpen en als dat zo was dan alleen om hen in leven te houden zodat ze niet in opstand zouden komen.

Op het moment lijkt de huidige situatie net zo: armen die niet werken zijn lui, ookal komen zij buiten hun schuld om niet aan het werk en ondanks dat er een vangnet is in de vorm van uitkeringen: het is net genoeg om je leven redelijk normaal te kunnen voort zetten, maar een vetpot is het niet. Natuurlijk is de levensstandaard vergeleken met toen drastisch veranderd, in de positieve zin, maar er zijn nog steeds gezinnen die van minder dan 1200 per maand moeten rondkomen (destijds was 6 gulden per week een karig weekloon, is ongeveer 158 per week in Euro’s en dat is veel minder dan 1200 per maand). Deze foto doet mij dus denken aan de moeilijkheid en soms de oneerlijkheid van nu en toen. Ondanks dat ik niet van mening ben dat je per sé dingen kunt leren van de geschiedenis zijn er zeker parallellen te zien, hoe groot of klein ook.

The image above seemed to meet the book more than the rest of the images. I find that the economic and social train of thought of the upper class at the time are very comparable to the train of thought nowadays. In the minds of the upper class of the time there were two kinds of poor: the deserving poor who were struck by bad luck and were therefor poor i.g. widows, single mothers, elderly etc.; and there was the other group who were poor because they were lazy: the could work but they wouldn’t. Nowadays you have all kinds of social care that make it easier when you get fired but some people still judge people without jobs as the upper class did in the 19th century. You could, as a poor person get some help in the form of a cup of soup or a blanket but that was just enough to not let you starve, that some people had bad luck was not considered an eligible reason. 

Nowadays the situation is on some points the same as then, mostly on the part of the train of thought about the two groups of poor people. But something that is also a bit the same is that, although there are some income supplements, the income supplements that are available are not always enough. This picture makes me think about the hardships now and the hardships then.

 

Advertisements

9 thoughts on “Daily Prompt | Bookwurms

  1. Pingback: Tenentrappers « Stepping Toes

  2. Weet ook dat de pensioensuitkeringen voor vele mensen lager liggen dan de door u genoemde € 1200.
    Maar laat ons hopen dat die op rust gestelden en de weinig verdieners toch nog een rijke geest kunnen hebben en hun eigen geluk kunnen vinden, want uiteindelijk is dat het voornaamste.

  3. Pingback: Spoiler Alert: You Die in the End | Jotting Down Life

  4. Pingback: Daily Prompt – Bookworms | Joe's Musings

  5. Pingback: Am I really much of a bookworm anymore? | Rob's Surf Report

  6. Pingback: Am I really much of a bookworm anymore? | Rob's Surf Report

  7. Pingback: Daily Prompt: Bookworms | Chronicles of an Anglo Swiss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s